3D СКАНИРАНЕ

Slide

Прецизно 3D сканиране на елементи със сложна пространствена геометрия

„БИГ“ АД притежава единствения по рода си мобилен, портативен MetraScan 750 –
най-точният 3D скенер на пазара с обхват над 9 метра. С него нашите специалисти
могат да отидат на място при всеки клиент.
В комбинация с HandyPROBE Next/Elite portable CMM, това пълно и мощно решение
увеличава надеждността, бързината и гъвкавостта на процеса на измерване,
независимо дали става дума за метрология или приложения с обратен инженеринг.
При статично позициониране системата може да измерва и сканира в обем от 9,1 или
16,1 м3.
Системата разполага с възможност за преместване на детайла в границите на обема
без да губи връзка с предварително снети данни, или за преместване на самата
система (за разширяване на обема или обхващане на големи размери) в режим на
лазерно сканиране.

Slide

Какво може MetraScan 750

• Мобилност на услугата – могат да се правят измервания на място при клиента.

• Метрологични измервания: точност до 0.,020 mm, разделителна способност до 0.,050 mm; висока повторяемост и проследим сертификат.

• Динамични референции: оптичните рефлектори се използват за създаване на референтна система, която е „заключена“ към частта, с възможност потребителите да преместват обекта по време на процеса на измерване по какъвто начин желаят.

• Обемна точност от 0,064 мм. Точно измерване на частите с размери от 0,2 до 10 м.

• Универсално 3D сканиране: може да сканира всякакви цветове и материали, дори черни, многоцветни и лъскави повърхности.

• Времето от образеца на детайла до неговото крайно завършване е сведено до 15 минути, защото с новия скенер и 3D принтер се съкращава дългия период на предпроизводствена подготовка.