Slide

Инженерни разработки

Интегрираните CAD/CAM/CAE системи SolidWorks, Inventor, CATIA, I-DEAS, NX и други, които „БИГ“ АД използва в процеса на проектиране, позволяват създаването на пълен 3D модел на продукта, който се използва както при проектирането, така и при подробното планиране на производството.

Slide

Инструментална екипировка

„БИГ“ АД има богат опит в проектирането и производството на инструментална екипировка.
Разполагаме с модерни ЦПУ машини – 4 и 5 оси.
С помощта на най-новите версии на CAD/CAM/CAE от най-висок клас ние създаваме сложни 3D модели, асемблираме целия инструмент, симулираме кинематиката, генерираме нужните електроди, генерираме 2D чертежи, генерираме програми за ЦПУ.
Произвеждаме щприц-форми и щанци.
Предлагаме също и производство на краен продукт с инструментална екипировка с отлично качество и конкурентни цени.

Slide

Багери и едрогабаритни части

„БИГ“ АД сглобява и произвежда мобилни багери, както и части за тях.
Произвежда палети, комплексни части, тежки части – до 12 тона, фуражомелки, рамки, режещи ротори и много други.
Технологичните процеси включват модерни ЦПУ машини – 4 и 5 оси, пясъкоструй, прецизни измервания, бояджийска зала, заваръчен робот, фрезоване, струговане,
пресоване, огъване, и т.н.

Slide

Рекламен дизайн

Със своят изключителен екип от професионалисти-дизайнери, „БИГ“ АД може да ви предложи цялостно обслужване в областта на рекламния дизайн.

Нашите приоритети

Непрекъснат стремеж към оправдаване на високите изисквания към тримерното моделиране, бързото прототипиране, инструменталната екипировка и нестандартното оборудване, анализите, техническата документация, рекламното обслужване.

Конструиране

Поддръжка

Добро планиране

Дизайн

Екип от професионалисти

Анализи

Кои сме ние

Силен технически екип с голям практически опит, състоящ се от инженери, дизайнери, конструктори, технолози и консултанти в различни области.

Марина Божкова

Управител