ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

Slide

4- и 5-осен обработващ център

„БИГ“ АД разполага с 2 центъра с цифрово-програмно управление „Ямазаки Мазак
Сентръл Юръп“. Двата центъра извършват сами всички операции, които им задават
инженерите на компанията. Ценното е, че центрите могат да обработват
едновременно няколко детайла. Всяка машина ще произвежда гама продукти – от
малки прецизни до големи детайли. Машините са изключително полезни за
инструментална екипировка.
Невероятната гъвкавост за обработка с 3, 4 и 5 оси предлага достъп до почти всеки
индустриален сектор и ще достави висококачествени точни детайли бързо, надеждно
и конкурентно.
Двата центъра „Мазак“ са „Мерцедесите” в металообработката. С тях „Българска индустриална група“ АД („БИГ“ АД) ще обработва черни и цветни метални детайли с размер до 3
метра. Тези размери засега са непостижими за металообработващите предприятия в
Пловдивска област. Крайният резултат ще бъдат части за различни проекти в
инструменталната екипировка, автомобили, самолети, военни изделия, багери и друга
техника.
Основни характеристики: няколко скорости на шпиндела и конфигурации; aвтоматична смяна на 30 инструмента; максимална маса на обработвания детайл – 2500 кг.; максимални размери на обработваемия детайл – 3000х820х790 мм.

Slide

Производство на щприц-форми и щанци

„БИГ“ АД преработва пластмаси по технологията injection molding (формоване чрез
шприцоване). Нашите изделия се произвеждат в резултат на съвместната работа на
квалифицираните ни сътрудници – проектанти и приложни специалисти.
Изработваме изделия от 1 до 500 г, като готовите детайли могат да бъдат
изработвани и по матрици, предоставени от клиента.

Разполагаме с шприцавтомати ENGEL със затварящо усилие до 250 тона, обем на
шприцване до 500 гр., при максимални размери на инструментите 640 мм х 620 мм.
Можем да произвеждаме пластмасови изделия с Вашите матрици или за Вас да произведем за Вас нови.
Фирмата ни се е наложила на пазара с високото качество на произведените от нас продукти и конкурентната им цена. Ние произвеждаме широка гама пластмасови
изделия с приложение както в техниката, така и в козметичната, химическата и
хранително-вкусовата промишлености.