ЗА НАС

„Българска индустриална група“ АД („БИГ“ АД) е 100% частно акционерно дружество, създадено през 1997 г., като дейността му е насочена към иновациите и високите технологии. Още в началото са привлечени висококвалифицирани специалисти и е изградена мрежа от старателно подбрани партньори, което ни позволява да създаваме продукти с все по-добро качество. Фирмата има инженерингово звено, дизайнерски екип и производствена база.
Сред нашите парньори са американски, европейски, руски и български компании, лидери в автомобилната, отбранителната и други индустрии.
Ние предлагаме затворен цикъл за разработване на изделията – от концептуалния дизайн до серийното им производство.
Производството е съобразено със световните стандарти. Фирмата е сертифицирана по международните стандарти за управление на качеството ISO 9001:2008 и управление на околната среда ISO 14001:2004.

Нашият висококвалифициран и опитен персонал, съчетан с тясното и ползотворно сътрудничество с други новаторски компании, ни дава увереността, че БИГ АД ще продължава да оправдава високите изисквания на нашите клиенти в областта на иновациите, създаването на нови продукти, тримерното моделиране, бързото прототипиране, инструменталната екипировка и нестандартното оборудване, анализите, техническата документация, видеопродуктите за обучение и презентации, консултациите и управлението, както и в създаването на системи за управление на качеството, съответстващи на изискванията на групите стандарти ISO9000 и QS9000.
Матричната организационна структура на дружеството позволява голяма гъвкавост при работата по мащабни проекти и привличането на най-добрите специалисти в съответната област.
„БИГ“ АД е разположена на две площадки.

Нашите приоритети

Непрекъснат стремеж към оправдаване на високите изисквания към тримерното моделиране, бързото прототипиране, инструменталната екипировка и нестандартното оборудване, анализите, техническата документация, рекламното обслужване.

Конструиране

Поддръжка

Добро планиране

Дизайн

Екип от професионалисти

Анализи

Кои сме ние

Силен технически екип с голям практически опит, състоящ се от инженери, дизайнери, конструктори, технолози и консултанти в различни области.