ИНЖЕНЕРНИ РАЗРАБОТКИ

Slide

Дизайн и разработки, базирани на CAD/CAM/CAE технологии

Интегрираните CAD/CAM/CAE системи SolidWorks, Inventor, CATIA, I-DEAS, NX и
други, които „БИГ“ АД използва в процеса на проектиране, позволяват създаването на
пълен 3D модел на продукта, който се използва както при проектирането, така и при
подробното планиране на производството.

С помощта на най-новите версии на CAD/CAM/CAE от най-висок клас ние:

• създаваме 3D модели на тела с най-сложни форми;

• създаваме 3D модели и на инструментите за тяхното производство;

• извършваме симулационен анализ;

• генерираме необходимите електроди;

• генерираме програми за всички видове машини с ЦПУ;

• създаваме пълна техническа документация.

Slide

Индустриален дизайн

„БИГ“ АД предлага цялостни проектни решения. Най-новите CAD/CAM/CAE системи,
които използваме, ни позволяват да създаваме продукти с най-сложни повърхности и
форми.

Специалистите, занимаващи се с другите дейности (проектиране на инструменти,
производство), работят паралелно с 3D моделите, като запазват пълна асоциативност
между модела и продукта.

Проектираме и конструираме кранове и багери, тунелни машини, нестандартно
оборудване, цилиндри, инструментална екипировка и други.