ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Бъдещето вече е тук
Днес „БИГ“ АД добавя нови измерения във вашата комуникация с последните версии на софтуерните продукти на SOLIDWORKS® и CАTIA®.
Ние от „Българска индустриална група“ АД („БИГ“ АД) вече можем бързо и точно да се отговорим на потребностите на нашите клиенти. Решенията на SOLIDWORKS® и CATIA® за техническа комуникация ни позволяват да създадем документацията на вашите продукти още в ранна фаза на тяхното проектиране и тя да бъде винаги актуална и налична при необходимост.
Чрез най-съвременни технологични новости ние осигуряваме изтегляне на външни файлове за незабавна обработка, автоматично генериране на производствена документация, която включва фазите на обработка, инструментите, машината и параметри за рязане. точна проверка на пътя на инструмента.
Ние създаваме техническата документация, в зависимост от желанието на клиента, като:
• книжни материали;
• PDF файлове на CD;
• Internet/Intranet базирани документи

Наши специалисти се интегрират в екипите на клиентите, разработващи нови модели и изработват още в процеса на проектирането интерактивна електронна техническа документация:

  • Инструкции за използване

  • Инструкции за техническо обслужване

  • Ръководства за ремонт

  • Каталози за резервни части

  • Каталози на специалните инструменти

3D модели в PDF файл
3D моделите могат да бъдат показани в сечение, завъртяни и увеличени с мишката, което е идеално за подробни документи за резервни части или всяка друга техническа документация.
При създаването на каталози за резервни части се използва пълен 3D модел, което позволява пълна асоциативност между модела и каталога; най-добро възможно обработване на измененията; възможност за паралелна работа по документацията, дори в етапа на проектиране на изделието; високо качество на илюстрациите и тримерно изображение на отделните части и възли; интегриране на 3D базата данни в обединена база данни CSDB.
При създаването на интерактивна електронна техническа документация се използва пълен 3D модел на продукта и векторни илюстрации, което позволява:
• пълна асоциативност между модела и документацията;
• високо качество;
• непрекъснато обновяване на документацията в зависимост от измененията на модела;
• неограничено изменение на мащаба