ИНЖЕНЕРНИ РАЗРАБОТКИ CAD/CAM

Инженерни разработки

„БИГ“ АД предлага цялостни проектни решения. Най-новите CAD/CAM/CAE системи, които използваме, ни позволяват да създаваме продукти с най-сложни повърхности и форми.
Специалистите, занимаващи се с другите дейности (проектиране на инструменти, производство) работят паралелно с 3D моделите, като запазват пълна асоциативност между модела и продукта.

Анализ и цифрово симулиране (FEM)

3D моделите позволяват да се използва метода на крайните елементи, да се симулира и извърши многостранна оценка на характеристиките на продукта още в най-ранните стадии на жизнения му цикъл. С помощта на 3D моделите и различни модули на CAE програмите се извършват различни анализи, например:

 • динамичен и статичен анализ;
 • оптимално разпределение на материала;
 • напрегнато състояние;
 • термичен анализ;
 • обтичане;
 • хидростатичен анализ;
 • анализ на процесите на шприцване и леене;
 • оптимизация.

Тези анализи ни позволяват, заедно с нашите клиенти, да оценим различни варианти на разработваните продукти и да реализираме най-конкурентноспособния от тях.

Проектираме и конструираме:

Кранове и багери

Тунелни машини

Нестандартно оборудване

Цилиндри

Инструментална екипировка

Дизайн и разработки, базирани на CAD/CAM/CAE технологии

Интегрираните CAD/CAM/CAE системи SolidWorks, Inventor, CATIA, I-DEAS, NX и други, които „БИГ“ АД използва в процеса на проектиране, позволяват създаването на пълен 3D модел на продукта, който се използва както при проектирането, така и при подробното планиране на производството.

С помощта на най-новите версии на CAD/CAM/CAE от най-висок клас ние:

 • създаваме 3D модели на тела с най-сложни форми;
 • създаваме 3D модели и на инструментите за тяхното производство;
 • извършваме симулационен анализ;
 • генерираме необходимите електроди;
 • генерираме програми за всички видове машини с ЦПУ;
 • създаваме пълна техническа документация.