Блог

„БИГ“ АД ИНВЕСТИРА В НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

2021-03-28

На 08.02.2016г. „БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА“ АД сключи договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-0919-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ...

Още

„БИГ“ АД ОТКРИВА НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ

2021-03-28

За първи път специалисти от фирмата ще демонстрират „Извънземните” - така те неофициално наричат новото супер сканиращо устройство с обхват 9 метра и промишлен 3D принтер. С него за броени...

Още

СУПЕРУСТРОЙСТВО ЗАРАБОТИ В ПЛОВДИВ

2021-03-28

В Пловдив стартира нова производствена мощност за машини и оборудване за самолетната, автомобилната и военната индустрия. Инвестицията в размер на 1 700 000 лева е на пловдивска компания и е...

Още