СЕРТИФИКАТИ

2021-03-30

Производството на „БИГ“ АД съответства на световните стандарти.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 стандарти.