„БИГ“ АД ОТКРИВА НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ

2021-03-28

На 8 август от 10 часа, на бул. „Кукленско шосе“ №17 фирма „Българска индустриална група“ АД („БИГ“ АД) приключва своя европроект и открива новата си производствена мощност за обработка на голямогабаритни детайли за самолетната, автомобилната и военната индустрия.

Инвестицията е на стойност 1,7 милиона лева и с нея компанията ще осъществи амбициозните си намерения за пазарна експанзия в страни от ЕС. Проектът “Внедряване на модерни технологии и машини за повишаване на конкурентоспособността на „Българска индустриална група“ АД („БИГ“ АД) се финансира с европейски средства чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП” .  Начинът на финансиране е 60 на сто по оперативната програма, а за другите 40 на сто  „Българска индустриална група“ АД („БИГ“ АД) е сключила договор за петгодишен банков кредит.

„Считаме, че ще възвърнем инвестиционните си вложения за не повече от 5 години, но оптимистичната ни прогноза е до 3 години. Машините – внос от Англия, Чехия,САЩ, Израел, както и една българска машина ще работят още от пускането си на двусменен и трисменен режим.” – коментира инж. Димо Зафиров – председател на съвета на директорите на “Българска индустриална група” АД.

За първи път специалисти от фирмата ще демонстрират „Извънземните” – така те неофициално наричат новото супер сканиращо устройство с обхват 9 метра и промишлен 3D принтер. С него за броени минути ще създадат копие от оригинал на красива пловдивска пластика. На работната площадка гостите на събитието ще могат да разгледат и най-скъпата част от новата инвестиция – центрите с цифрово-програмно управление „Ямазаки Мазак Сентръл Юръп”. С тях ще се изработват детайли с  прецизност на металообработка от хилядни от милиметъра. Според инж. Димо Зафиров двата центъра „Мазак” са „мерцедесите” в металообработката. С тях “Българска индустриална група” АД ще обработва черни и цветни метални детайли с размер до 3 метра. Тези размери засега са непостижими за металообработващите предприятия в Пловдивска област. Крайният резултат ще бъдат части за автомобили, самолети, военни изделия, багери и друга едрогабаритна техника. До края на септември 2017 година „Българска индустриална група“ АД („БИГ“ АД) ще трябва да изпълни и първата си поръчка с новите машини. Компанията прави проучвания на потребностите на компании в Икономическа зона Тракия, за кооперирано производство или за доставка на специални части, които досега са били поръчвани в чужбина.