Начало  |  Търсене  |  Карта на сайта  |  Контакти  
 
 

 

Необходимостта от непрекъснати иновации ни заставя постоянно да търсим пътища за подобряване на изделията и процесите. Използването на нови технологии позволява да се ускори разработването на нови изделия от концепцията до производството им, да се намалят загубите за сметка поддръжката на повторно използвани части и процеси, както и да се подобри качеството, като се предоставя разширен набор от интегрирани инструменти за анализ.

Това спомага да се преобразува жизнения цикъл на изделието. Управляваната среда за разработване позволява да се провежда съвместна работа в рамките на разширеното предприятие, като гарантира, че необходимите данни се доставят на необходимите хора в необходимото време. 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Начало  |  Търсене  |  Карта на сайта  |  Контакти  
     
 БИГ АДКукленско шосе 23, ет. 3, ПловдивТел.: 032 657 080 • www.big-bg.com • © 2020